Hücre nedir?-Organeller ve görevleri nelerdir?

HÜCRE NEDİR?

Canlının tüm yaşam özelliklerini taşıyan ve uygun koşullarda yaşamını tek başına sürdürme yeteneğine sahip temel yapı ve işlem birimidir. Hücre, çok hücreli canlılardaki en küçük yaşam birimidir.

ORGANEL NEDİR?

Hücre içinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılara organel diyoruz

Organelleri Tanıyalım!Şimdilik sadece kıs kısa anlatıyorum.Sonra daha fazla üstünde duracağız.

a)Hücre Duvarı:Sadece bitki hücresinde bulunur.Hücre zarını çevreler.Bitkiye dayanıklılık sağlaymakla birlikte,bitkiyi dış etkenlerden korur.

b)Hücre zarı: Hücreyi bir bütün halinde kuşatan hücre zarı, hücre içindekilerin bir arada kalmasını ve madde alışverişini sağlar. Seçici geçirgen bir yapıdadır.

c)Çekirdek:Hücrenin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştiren yapıya çekirdek denir.

ç)Mitokondri: Hücre için gerekli olan enerjiyi üreten organeldir.

d)Koful:Bitki hücresinde büyük,hayvan hücresinde küçük olan koful,hücreler için zararlı veya fazla olan maddeleri depo etmekle görevlidir.

e)Kloroplast:Sadece bitki hücresinde bulunan kloroplast,hücrenin fotosentez ile ilgili organelidir.Hayvan hücresinde bulunmaz.

f)Endoplazmik Retikulum:Endoplazmik Retikulum organeli,hücrenin içini ağ gibi sarar ve maddelerin taşınmasını sağlar.

g)Golgi Cisimciği:Salgı maddelerinin oluşumunda görevlidir.Salgıları kesecikler halinde paketler bu organelimiz.

ğ)Lizozom:Lizozom,hücrenin sindirim sistemidir.

h)Ribozom:Çok küçük olan bu organelimiz,protein sentezler.

ı)Sentriyoller:Sadece hayvan hücresinde bulunur.Hücre bölünmesinde görevlidir.

 

Evet…Bu kısa özetten sonra,konumuza başlıyoruz.Eğer bu konuyu okulda analyamadıysanız veya pekiştirmek istiyorsanız,haydi başlıyoruz!


NOT:EĞER ANLAYAMADIĞINIZ BİRŞEY OLURSA YORUM YAZARAK SORUN.EN KISA SÜREDE CEVAPLAMAYA ÇALIŞIRIM :)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !