Hücre > Doku > Organ > Sistem > İnsan

Hücre > Doku > Organ > Sistem > İnsan

Bunu Fen ve Teknoloji Ders kitabımızın

24.sayfasında görebiliriz.Yukarıdaki gibi,Hücreler

 dokuları,dokular organları,organlar

sistemleri,sistemler de insanları oluştururlar.

Arkadaşlar sizden isteğim
Fen ve Teknoloji Ders

kitabımızın 17-18-19-20-21-22-23-24 ve 25.

sayfalarını incelemeniz,okumanız ve sonra kitabı

kapatıp bunu birisine anlatmanız...Yeni konuya

geçiyoruz:

İNSANLARDA ÜREME,BÜYÜME VE GELİŞME

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !